You are here:

Çatı üstü GES Sistemleri

Çatı Üstü GES Sistemleri

  Çatı üstü GES sistemleri nedir, hangi işletmeler için uygundur ve size kazanımları nedir ? Bu sayfamızda boş olan çatınızı nasıl enerjiye çevirebileceğinizi, size kazandırdıklarını ve aşamalarına değineceğiz. 

Dünya üzerinde her 10 yılda bir yaşanan enerji krizi, büyük ve küçük ölçekli tüm işletmeleri maddi ve manevi olarak zora sokmaktadır. Son yıllarda çok hızlı gelişmeler sunan Güneş enerjisi sistemleri tüm işletmelere kendi enerjisini üretme imkanı sunuyor.

Öz sermaye veya Leasing yöntemi ile kurulan GES sistemleri kendini kısa sürede amorti ederken sizleri önemli bir gider kaleminden kurtarıyor. Uzun ömürlü ve düşük bakım maliyetli GES sistemleri artık hemen her işletmenin merceğindedir.

Endüstriyel olarak aylık 3000 KW üzeri tüketimi olan tüm işletmeler güneş enerjisi santrali kurmak için uygun bir adaydır. 

Anahtar teslim GES projeleri yapıyoruz. Sizde bize ulaşarak bilgi, fiyat ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Sizlere kısaca sözleşmesi imzalanan GES projesinde hangi aşamaları uyguladığımızı anlatacağız.

Projelendirme  

 Çatı üstü GES sistemleri ilk aşaması projelendirmedir. firmalarımız arasında GES sözleşmesi imzalanmaya müteakip, enerji dağıtım şirketinden Çağrı mektubunu sizin adınıza alırız. 

 Çağrı mektubunu başarılı bir şekilde aldıktan sonra GES projemiz ile ilgili tek hat şemaları, panel yerleşim düzenleri, statik çizimler ve diğer evraklar ile sizin adınıza başvuru yaparız. 

 Başvurumuzun onaylanmasına müteakip sonraki aşamamız planlanan GES sisteminin çatınıza kurulmasıdır.

 Kurulum

Onaylanan evraklara ve çizilen projelere uygun güneş paneli yerleşimine geçilir. Öncelik olarak panel altı Alüminyum sistemi çatıya uygulanır.

Alüminyum konstrüksiyon sisteminin montajına müteakip Güneş panelleri montajı yapılır.  Güneş panellerinin Dc kablolamaları ve topraklama işlemleri yapılır. 

Tercihen saha aydınlatmaları ve paratoner kurulumları yapılır. Çatı Kurulumu burada tamamlanmış olur ve Inverter bağlantılarına geçilir.

  Inverter yada elektrik odasına projede kullanılacak olan Inverter, ana dağıtım panosu, varsa toplama panosu ve GES panosu montajı yapılır.

Inverter odasında mutlaka köpüklü yangın koruma sistemi olmalıdır. Sistemin izinlerinin alınabilmesi için şarttır.

Dc kablolar, Ac kablolar ve haberleşme bağlantıları yapıldıktan sonra sistem deneme amaçlı kontrollü bir şekilde devreye alınır ve test edilir.

Test işlemi tamamlanan cihazlar kapatılır ve tüm cihazların yanına uyarı levhaları asılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Ön kabul için enerji dağıtım şirketine başvuru yapılır ve sahanın denetlenip çift yönlü sayacın takılarak sistemin devreye alınması beklenir.

Bakım

Tecrübelerimize göre çatınızdaki GES her yıl bakıma ihtiyaç duyuyor. Düşük maliyetli bu GES bakım hizmeti yılda bir yapıldığında verimi %60 a kadar arttırdığı gözlenmiştir.

Güneş panelleri genel olarak tozla ve hayvan dışkıları ile kirlenir. Bakımın ilk aşaması panellerin yıkanması ve panel yüzeylerinin termal kamera ile kontrolüdür.

İkinci aşamada Dc kablolama sistemi ve panel stringlerinin tam enerji verip vermediği kontrol edilir.

Son aşama ise Ac kablolamalar, sigortalar kontaktörler ve diğer tüm bağlantıların kontrolüdür.