You are here:

Cephe Tipi GES Sistemleri

Cephe Tipi GES Sistemleri

  Cephe tipi GES sistemleri nedir, hangi işletmeler için uygundur ve size kazanımları nedir ? Bu sayfamızda boş olan binanızın güney cephesini nasıl enerjiye çevirebileceğinizi, size kazandırdıklarını ve aşamalarına değineceğiz. 

Cephe tipi GES sistemleri bazı konularda avantajlı durumdayken bazı konularda da dezavantajlıdır.


Avantajlar
* Güneş panellerindeki kirlenmeye bağlı verim kayıpları daha azdır.

* Kış aylarında Güneş yatay açıyla geldiği için çatı yada arazi sistemlerine göre daha fazla enerji üretir.

* Çatı alanı yetersiz yada uygun olmayanlar için çözüm yoludur.

Dezavantajlar

* Yaz aylarında Güneş dik açıyla geldiği için çatı yada arazi sistemlerine göre daha az enerji üretir.

 

Yukarıda bahsettiğimiz cephe tipi GES sistemleri diğer GES sistemleri gibi öz sermaye veya Leasing yöntemi ile yapılabilir. Kış aylarında enerji tüketimi fazla, yaz aylarında tüketimi az olan, çatı alanı olmayan yada yetersiz olan binalar için harika bir çözümdür.

Endüstriyel olarak aylık 3000 KW üzeri tüketimi olan tüm işletmeler güneş enerjisi santrali kurmak için uygun bir adaydır. 

Anahtar teslim cephe tipi GES sistemleri kuruyoruz. Sizde bize ulaşarak bilgi, fiyat ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Sizlere kısaca sözleşmesi imzalanan GES projesinde hangi aşamaları uyguladığımızı anlatacağız.

Projelendirme  

 Cephe tipi GES sistemleri ilk aşaması projelendirmedir. firmalarımız arasında GES sözleşmesi imzalanmaya müteakip, enerji dağıtım şirketinden Çağrı mektubunu sizin adınıza alırız. 

 Çağrı mektubunu başarılı bir şekilde aldıktan sonra GES projemiz ile ilgili tek hat şemaları, panel yerleşim düzenleri, statik çizimler ve diğer evraklar ile sizin adınıza başvuru yaparız. 

 Başvurumuzun onaylanmasına müteakip sonraki aşamamız planlanan GES sisteminin cephenize kurulmasıdır.

 Kurulum

Projenin onaylanmasına müteakip bina cephesine cephe tipi GES sistemi kurulmasına geçilir

Alüminyum konstrüksiyon sisteminin cepheye montajına müteakip Güneş panelleri montajı yapılır. Güneş panellerinin Dc kablolamaları ve topraklama işlemleri yapılır. 

Bina cephesine montajlanan cephe tipi GES sistemleri, mutlaka bina içerisinden de sabitlenerek uzun ömürlü olması sağlanır.

 Buradaki aşamalar diğer GES sistemleri ile aynıdır. Inverter yada elektrik odasına projede kullanılacak olan Inverter, ana dağıtım panosu, varsa toplama panosu ve GES panosu montajı yapılır.

Inverter odasında mutlaka köpüklü yangın koruma sistemi olmalıdır. Sistemin izinlerinin alınabilmesi için şarttır.

Dc kablolar, Ac kablolar ve haberleşme bağlantıları yapıldıktan sonra sistem deneme amaçlı kontrollü bir şekilde devreye alınır ve test edilir.

Test işlemi tamamlanan cihazlar kapatılır ve tüm cihazların yanına uyarı levhaları asılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Ön kabul için enerji dağıtım şirketine başvuru yapılır ve sahanın denetlenip çift yönlü sayacın takılarak sistemin devreye alınması beklenir.

Bakım

Cephe Tipi GES sistemleri bakımı çatı sistemlerine göre daha kolaydır. Vinç yardımı ile panellerin yakınına kadar ulaşılabilmektedir. 

Güneş panelleri yüzeyinin çatı ve arazideki GES sistemlerine göre kirlenmesi daha yavaştır. Dik konumda bulunduğu için toz tutmayacak ve kuşlar üzerine konamayacaktır. 

Sonraki aşamada Dc kablolama sistemi ve panel stringlerinin tam enerji verip vermediği kontrol edilir.

Son aşama ise Ac kablolamalar, sigortalar kontaktörler ve diğer tüm bağlantıların kontrolüdür.