You are here:

GES Kurulum

GES Kurulum

Solar sistem arazi kurulumu

GES Kurulum enerji dağıtım şirketinden proje onayı alınmasına müteakip geçilen işlemdir. Ürünlerin sahaya nakliyesi, projeye uygun şekilde panellerin çatıya montajını içerir. 

Güneş panelleri kurulumuna müteakip solar kabloların elektrik odasına çekilmesi, panel sisteminin topraklamasının yapılması, Inverter montajının yapılması, GES panosu ve AD panosunun kurulması gibi aşamalar tamamlanır ve sistem deneme amaçlı devreye alınıp kontroller sağlanır.

Tüm aşamalar başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra ön kabul işlemi yapılması ve çift yönlü sayacın takılması için enerji dağıtım şirketine başvuru yapılır.