You are here:

Güneş Enerjili Sulama Sistemleri

  Güneş Enerjili Sulama Sistemleri genel kullanım olarak elektrik olmayan yerlerde tercih edilmektedir. Bunun en büyük sebebi elektrik olmayan yerlerde çiftçilik yapan kişilerin tarla sulama ihtiyacıdır. Jeneratör gibi geçici çözümler işe yaramayıp sulama yapması mecbur kişiler Güneş Enerjisini tercih etmektedir. Aslında Ülkemizde yeni yeni insanların tanıdığı Güneş Enerjisi tarımsal sulamada, elektrik olan yerlerde de çok mantıklıdır. Elektrik olan yerlerde ve elektrik olmayan yerde Güneş Enerjili Sulama Sistemlerini farklı başlıklarda inceleyeceğiz.

Güneş Enerjili Şebekesiz Tarımsal Sulama

  Güneş Enerjili Sulama Sistemlerinde Şebekesiz sulama sistemlerini bu başlıkta inceleyeceğiz. Elektriği ve suyu olmayan tarım arazilerinde ekim dikim yapabilmek çok çok zordur. Bu sebeple su kaynaklarına uzak olan yerlerde yer altı suları ile sulama yapılabilmektedir. Yer altındaki suyu yer yüzüne çıkarmak için dalgıç pompa kullanmak mecburidir. Dalgıç pompa ise elektrikle çalıştığı için mecburen kalıcı elektrik çözümleri bulunması gerekir. Bu aşamada devreye Güneş Enerjisi girmektedir. Güneş Enerji Kalıcı bir çözümdür. Güneş Enerjisi kazançlı bir çözümdür. Güneş Enerjisi tükenmez yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş Enerjisi az bakım gerektirir. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi tercih etmek mantıklı olacaktır.

Güneş-Enerjisi-Sulama-Malatya-22-kw

  Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulamanın avantajlarını kısaca isimlendirdik. Peki dezavantaj olarak neler var ? Bildiğiniz üzere Güneş Enerjisi Güneş Panellerinden oluşmakta ve Güneş Panelleri sadece gündüz üretim yapabilmektedir. Yani sizler Akşam sulama yapmak isterseniz Güneş Enerjili tarımsal sulama yapamazsınız. Gündüz bir depoya biriktirip akşam oradan kullanmak bir çözüm olabilir yada havuz yapıp oradan almak çözüm olarak fakat kuyudan akşam güneş enerjisi ile su çekmeniz mümkün değildir. Güneş enerjisi ile Tarımsal sulama yapmanın tek dezavantajı budur aslında. 

Güneş Enerjili Şebeke Destekli Tarımsal Sulama

  Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemlerinde Şebeke destekli tarımsal sulama son yıllarda tercih edilmeye başlamıştır. Sürekli zamlanan elektrik fiyatları sebebiyle kendini kısa sürede amorti eden Güneş Enerji Sistemleri Sulama yapacak tüm Çiftçiler için harika bir çözümdür. Peki Şebeke elektriği olduğu halde insanlar neden Güneş Enerjisini tercih etsin ?

  Güneş Enerji off-grid sistemler elektrik olmayan yerlerde tercih edilir. On-grid sistemler ise elektrik faturası yüksek gelen yerlerde üretip kullanıp ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye satmak için Güneş Enerjisi kurulur. Peki ya şebeke olan yerlerde sulama sisteminin avantajları nedir ? Elektrik fiyatları sürekli zamlanmakta ve giderler her geçen yıl artmaktadır. Güneş Enerjisi sulama sistemlerinde herhangi bir şekilde devlet ile anlaşma yada satış mümkün değildir. Bu sebeple sözleşme ve diğer tüm giderler azalmaktadır. Ayrıca sistemlerde akü olmadığı için değişim maliyeti de olmamaktadır.

  Esas kritik nokta yılın çoğu zamanı sulama yapan yada suya ihtiyacı olan yerlerde mutlaka tercih edilmesi gerektiğidir. Örneğin Firmamız son 2 yılda 18 tane köyün yer altından çıkan ve köye ulaştırılan kuyu sularına Güneş Enerji Sistemi kurmuştur. Her gün her an ihtiyaç olduğu için Güneş Enerjili sulama sistemleri kendini 2 yıl gibi çok kısa bir sürede amorti eder ve 28 yıl boyunca hiç elektrik masrafı ödenmeden su çıkartılmış olur. Şebeke desteği olan yerlerde de sürücü inverter şebeke kısmına şebeke bağlanarak olası aşırı kış şartlarında Güneş Paneli Üretimleri düşük kalırsa, Sürücü inverter otomatik olarak şebeke geçmekte ve ihtiyaç olan su her daim çıkarılmaktadır.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Avantajları

  Güneş Enerjisi ile ilgili tarımsal sulama yöntemlerinin ikisinden de bahsettik. Şimdi size neden Tarımsal Sulamanızı Güneş Enerjisi ile yapmalısınız ve Güneş Enerjili Tarımsal Sulama avantajları ile ilgili açıklamalar yapacağız;

  Bunlardan ilki kalıcı çözüm olmasıdır;

Güneş Enerjili Sulama sisteminde akü bulunmaz. Güneş Panellerinin de ortalama 30 yıl ömürlü olduğunu göz önüne alırsak sisteminiz teklemeden 30 yıl boyunca düğmesine bastığınızda çalışacaktır. Jeneratör gibi geçici çözümler size sadece ekstra masraf olacak. Yani araç kiralamış gibi düşünebilirsiniz. Burada araç satın almak ise Güneş Enerjisi olarak açıklanabilir. 30 yıl boyunca ufak bakımlar ile masrafsız olarak kullanabilirsiniz sisteminizi, işte bu kalıcılıktır.

  Diğer bir avantaj ise kazançlı olmasıdır;

Güneş Enerjili Sulama sistemi sadece kurulum maliyetine sahiptir. Kurulumdan sonra bakımları maliyetli olmadığı için avantajlıdır. Bakım avantajını aşağıda açıklayacağız diyerek geçelim. Güneş Enerjisi Şebeke elektriğinden daha kazançlıdır çünkü kendini ortalama 2-3 yıl gibi sürede amorti eder. Yani elektrik olsa da olmasa da Güneş Enerjili tarımsal sulama diğer tüm yöntemlere göre avantajlıdır.

  Diğer bir avantaj Tükenmez olmasıdır;

Güneş Enerjili Sulama sistemi en büyük avantajlarından biri tükenmez bir kaynağa sahip olmasıdır. Her gün güneş doğacak ve batacaktır kesinlikle. Kaç saat güneş dik açı ile kaç saat eğik açı ile gelecek hepsi belirli ve değişmez. Bu sebeple Güneş Enerjili Sulama Sistemleri net kesin ve süresi belirli olan bir çözümdür. 

  Diğer bir avantaj ise Düşük bakım maliyetleri;

Güneş Enerjili Sulama Sistemi Güneş Panelleri ve Sürücü inverterden oluşur. Güneş Panelleri Mekanik ve elektriksel olarak 30 yıla kadar ömürlere sahip, 30 yıl sonunda da %80 verimle üretime devam etmektedir. Sulama sistemleri %80 verimle dahil su çıkartılabilecek şekilde dizayn edilirler. Sürücü inverter ise uygun pano kullanıldığı durumlarda 20-25 yıl ömürleri olmaktadır. Panel Altı ayaklar çelik yada Alüminyum seçildiği takdirde çok uzun yıllar kullanılacak bu sistemin Panel Yüzeyini yıkamaktan başkan bakımı yoktur.  Bu sebeple herhangi bir bakım maliyetiniz değişim yada ekleme maliyetiniz olmayacaktır.